Αρκετά από τα αγροτικά πουλιά στην Ευρώπη θεωρούνται κοινά, αλλά η αξία τους είναι το ίδιο σημαντική για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής. Παράλληλα, ακριβώς επειδή υπάρχουν σε αφθονία, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή ήταν η βασική διαπίστωση που οδήγησε το 2002 στην ίδρυση του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme – PECBMS), που υλοποιείται και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τα δέκα πιο κοινά είδη πουλιών στην Ελλάδα είναι τα: Σπουργίτι (Passer domesticus), Σταυλοχελίδονo (Hirundo rustica), Ασημόγλαρο (Larus michahellis), Λευκοχελίδονο (Delichon urbicum), Καρακάξα (Pica pica), Κατσουλιέρης (Galerida cristata), Κουρούνα (Corvus corone), Σταχτάρα (Apus apus), Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) και Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala).

Δυστυχώς, οι πληθυσμοί των αγροτικών ειδών πουλιών παρουσιάζουν μείωση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις τάσεις της Μεσογείου και Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό μείωσης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο (34% έναντι 53%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το πρόγραμμα PECBMS, στην περιοχή παρέμβασης έχουν καταγραφεί 64 είδη πουλιών, με πιο συχνό είδος τον Ασημόγλαρο (Larus michahellis), ακολουθεί το Σπουργίτι (Passer domesticus), η Καρακάξα (Pica pica) και το Λευκοχελίδονo (Delichon urbica). Από τις συνολικές καταγραφές, 32 είδη χαρακτηρίζονται ως αγροτικά και 3 ως αγροδασικά είδη.

Ο κατάλογος των ειδών συμπληρώθηκε από καταγραφές μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, των δυο τοπικών Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων, της παγκόσμιας διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφών πουλιών Ornithotopos/WorldBirds, αλλά και προσωπικές παρατηρήσεις των συγγραφέων. Έτσι, ο κατάλογος των ειδών πουλιών περιλαμβάνει 98 είδη πουλιών, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι αγροτικά.

Επιπρόσθετα, όμως, συμπεριλαμβάνει και είδη που τυπικά παρατηρούνται σε υγροτόπους, εξαιτίας των ύπαρξης ορυζώνων στο Ποταμό Αξιό. Οι πιο τυπικοί εκπρόσωποι αυτών των ειδών είναι οι ερωδιοί: Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus), Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), Κρυπτοτσικνιάς (Ardeolla ralloides). Εκτός από τους ερωδιούς, στους ορυζώνες έχουν παρατηρηθεί και άλλα είδη, όπως ο Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), ο Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), η Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia), ο Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia), η Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus).