Δείτε τη σχετική ταινία μικρού μήκους για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις περιοχές δράσεις του Προγράμματος εδώ.